Укр | Рус | Eng
Про компанію
Транспорт та вантажі
Каталог компаній
Бюлетень
Інформація
Партнери
Автосервіс
Про видання Реклама у виданні
Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні (витяг)

Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні (витяг)
Затверджено наказом Мінтрансу України від 14.10.97 р. №363
     3. Правила укладення договорів
     3.1. Договори про перевезення вантажів автомобільним транспортом укладаються між фізичними та юридичними особами, які здійснюють автомобільні перевезення вантажів на комерційній основі (надалі -  Пере-візники), та вантажовідправниками або вантажоодержувачами (надалі -  Замовники). Примірний договір про перевезення вантажів автомобільним
транспортом у місцевому та міжміському сполученні (надалі - Договір) наведений в додатку 1. (Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 90 від 23.03.98)
      3.2. Договір про перевезення вантажів може укладатися Перевізником з посередницьким підприємством, яке користується правами та несе обо-в'язки і відповідальність, що передбачені для вантажовідправників і вантажоодержувачів.
      3.3. Ініціативу про встановлення договірних стосунків для перевезення вантажів автомобільним  транспортом  може  виявити як Перевізник, так і
вантажовідправник (вантажоодержувач) - майбутній Замовник.
      3.4. Після того, як Перевізник і Замовник узгодили умови перевезень і
розрахунки, стверджений підписом і печаткою Перевізника проект Дого-вору з необхідними до нього додатками в двох екземплярах Перевізник зобов'язаний направити Замовнику не пізніше ніж через три дні після його узгодження. (Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 90 від 23.03.98)
       3.5. У Договорі встановлюються: термін його дії, обсяги перевезень,
умови перевезень (режим роботи по видачі та прийманню вантажу, забез-печення схоронності вантажу, виконання вантажно-розвантажувальних робіт і таке інше), вартість перевезень і порядок розрахунків, порядок визначення раціональних маршрутів, обов'язки сторін, відповідальність тощо.
      3.5.1. Замовник не пізніше, як через 10 днів після одержання від Пере-візника проекту Договору підписує його і додатки до нього, стверджує їх печатками і один екземпляр повертає Перевізнику.
    3.5.2. Якщо у Замовника є розбіжності по Договору, він зобов'язаний сформулювати свої пропозиції у протоколі розбіжностей і направити їх Перевізнику разом з Договором у 10-денний термін.
   3.5.3. Перевізник зобов'язаний розглянути протокол розбіжностей Замовника, у разі потреби - спільно з ним, і включити до Договору всі прийняті пропозиції.
      (Пункт 3.5.4 виключено на підставі Наказу Мінтрансу N 90 від 23.03.98)
    3.6. Відповідно до Договору Перевізник і Замовник у межах кварталь-ного плану за 10 днів до початку кожного місяця визначають місячні плани із декадними плановими завданнями на перевезення вантажів.
   3.7. На перевезення вантажів автомобільним транспортом Замовник надає Перевізнику при наявності Договору заявку відповідно до встанов-леної форми (додаток 4 до Договору). У разі масових перевезень ванта-жів, особливо будівельних на місця будівництв, а також сільськогосподар-ських вантажів для їх переробки або у місця довгострокового зберігання, Замовник повинен до заявки додати також погоджений з Перевізником графік виконання перевезень із зазначенням добового або середньодобо-вого обсягу перевезень, а також початку і кінця роботи змін. (Пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 90 від 23.03.98)
     3.8. Заявка подається Перевізнику у строк, визначений Договором.
За погодженням із Перевізником Замовник може передати заявку на пере-везення вантажів телефонограмою, телетайпом, телеграфом, телексом, іншим фіксованим шляхом. У цьому випадку в такій заявці мають бути необхідні відомості, які характеризують найменування та кількість вантажу, адреси вантаження та розвантаження, відстані перевезення та вид упа-ковки.
   3.9. Перевізники можуть перевозити вантажі за разовим договором, примірна форма якого наведена в додатку 2. (Пункт 3.9 в редакції Наказу Мінтрансу N 90 від 23.03.98)
    
      5. Правила упакування вантажів
     5.1. Упакування - це процес розміщення продукції в упаковці (тарі). Упа-ковка (тара) повинна відповідати державним стандартам.
     5.2. До упаковки ставляться такі вимоги:
     - вид упаковки має відповідати особливостям вантажу;
     - упаковка має забезпечувати повне збереження вантажу під час його транспортування з урахуванням вантажно-розвантажувальних робіт;
     - упаковка має відповідати кліматичним умовам;
     - упаковка має відповідати вимогам митного режиму;
     - упаковка може виконувати рекламні цілі.
     5.3. При виборі упаковки потрібно враховувати спосіб, відстань і трива-лість транспортування, можливість перевантаження вантажу в дорозі, тем-пературний режим і вологість під час транспортування, пору року (погодні умови), сумісність з іншими вантажами тощо.
    5.4. Характер упаковки повинен відповідати виду вантажу, вантажності автомобіля, профілю і стану дороги та іншим умовам.
     5.5. Упаковка для перевезення вантажів, які вимагають охолодження чи
інтенсивної вентиляції повітря, має бути з просвітами.
     5.6. Упаковка для перевезення морожених вантажів має бути суцільною, без просвітів.
     
5.7. Бідони мають бути щільно закриті кришками з гумовою або папе-ровою прокладкою та опломбовані відправником.  Не допускається прий-мання для перевезення бідонів, які мають течу.
     5.8. Фрукти та овочі укладають в закриту упаковку щільно для виклю-чення можливості їх переміщення.
     5.9. Промислові товари для перевезення упаковують у тверду (дощані,
фанерні ящики), напівтверду (пресовані кіпи із застосуванням дощечок і планок) і м'яку упаковку (пресовані кіпи без дощечок і планок, тюки, баули, тканинні мішки, рогожні мішки, рулони).
     5.10. При упакуванні промислових товарів у тверду упаковку ящики ма-ють бути обтягнутими по торцях металевою стрічкою, скріпленою "в за-мок".
     5.11. При упакуванні в напівтверду упаковку кіпи треба покрити з усіх сторін одним шаром обгорткового паперу та одним шаром пакувальної тканини так, щоб повністю уберегти вміст кіпи від забруднення, псування,
втрати зовнішнього вигляду та пом'ятості.
     5.12. При м'якому упакуванні кіпу покривають двома шарами обгортко-вого паперу, одним шаром пакувальної тканини й обтягують металевою стрічкою з прокладкою під стрічку вздовж периметра кіпи картону завто-вшки 3-4 мм і завширшки не менш як 60 мм.
     5.13. При упакуванні в тюки тканину обгортають папером, пакувальною
тканиною, зашивають уздовж одним швом, зашиваючи торці, та обтягують вірьовкою.
     5.14. Бідони та барабани треба класти в міцні дерев'яні лати, бутлі - в лати чи корзини та ущільнювати деревною стружкою, банки й тюбики пакувати в картонні чи дерев'яні ящики.

   9. Правила пломбування вантажів
   9.1. Пломбування вантажів проводиться Замовником з його ініціативи або на вимогу Перевізника.
  9.2. Пломбуватися можуть завантажені спеціалізовані автомобілі та причепи (фургони, цистерни, рефрижератори), а також контейнери та окремі вантажні місця.
     Про опломбування вантажу в товарно-транспортній накладній робиться відмітка із зазначенням змісту відтиску пломби.
   9.3. Для забезпечення цілості вантажу, який доставляється за декіль-кома адресами, в кузові типу "фургон" Перевізник може встановлювати перегородки, що розділяють кузов на секції, які пломбують окремо.
     9.4. На пломбах повинні бути контрольні знаки Замовника.
    9.5. Пломби слід навішувати таким чином, щоб виключалася можливість доступу до вантажу без їх знімання або порушення цілості.Дивіться також:
Закон України Про транзит вантажів

ЗАКОН УКРАЇНИ Про транзит вантажів Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 20 листопада 2003 року N 1297-IV, від 18 травня 2004 року N 1721-IV, від 19 квітня 2007 року N 959-V

Про затвердження Змін до Правил митного контролю та митного оформлення

Про затвердження Змін до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Бюлетень "ПЕРЕВІЗНИК®" №3(30)-2009 р.
24.09.2009 г.
ЗМІНИ до Правил митного контролю та митного оформлення

ЗМІНИ до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів,що переміщуються громадянами через митний кордон України (z1428-05)

Бюлетень "ПЕРЕВІЗНИК®" №3(30)-2009 р.
24.09.2009 г.
©2002-2020 ПЕРЕВІЗНИК®. Всі права захищені bigmir)net TOP 100